M.Sc. Miloš Brajović

Publications Personal page

Personal informations

First name: Miloš
Last name: Brajović
Birth date: May 24, 1988
Sex: Male 
Marital status: Not married
Citizenship: Montenegro

Areas of current interest and research

Topics of the current research

Education

Professional experience

Languages

 Biography (last updated on January, 2013)

Miloš Brajović was born in 1988 in Podgorica, Montenegro. He received a B.Sc. in 2011, and M.Sc. in 2013, all in electrical engineering from the University of Montenegro. He is a teaching assistant at the University of Montenegro. His research interests are in signal processing, time-frequency signal analysis, and radar signal processing. He is a member of the Time-Frequency Signal Analysis Group (www.tfsa.ac.me) at the University of Montenegro, where he is involved in several research projects.

Biografija (ažurirano u januaru 2013. godine)

Miloš Brajović je rođen 24.05.1988. godine u Podgorici, Republika Crna Gora. Nakon završene osnovne škole „Njegoš” u Spužu, 2003. godine upisao je opšti smjer gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu. Dobitnik je diploma „Luča“, za ostvarene rezultate u osnovnoj i srednjoj školi. Od strane Nastavničkog vijeća gimnazije proglašen je za učenika generacije.

Elektrotehnički fakultet u Podgorici, na odsjeku Elektronika, telekomunikacije i računari, upisuje septembra 2007. godine. Specijalističke studije, na smjeru Računari, upisuje odmah nakon završenih osnovnih studija, i završava ih u junu 2011. godine.

Od septembra 2011. godine angažovan je kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, gdje iste godine upisuje i magistarske studije, na smjeru Računari, pod nastavnim mentorstvom Prof. dr Miloša Dakovića. Magistarsku tezu sa temom: „Rekurzivno izračunavanje vremensko-frekvencijskih reprezentacija” odbranio je u oktobru 2013. godine. Od 2012. godine angažovan je na nacionalnom naučnoistraživačkom projektu „Radarski sistemi sa stohastičkim talasnim oblicima”.

Miloš Brajović je angažovan u izvođenju nastave na sledećim disciplinama: Digitalna obrada signala, Osnovi računarstva II, Signali i sistemi (osnovne studije ETR i EA); Uvod u informatiku i računarstvo, Primijenjena informatika, Informatika i računarstvo (osnovne studije FSFV); Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže, Baze podataka, Ekspertni sistemi (specijalističke studije ETR), Operativni sistemi, Internet tehnologije (osnovne studije SPR), Matematika u računarstvu (specijalističke studije SPR).